POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII

Stowarzyszenie POLSKA WIOSNA w MOŁDAWII

Naszym celem jest rozwój kultury polskiej mniejszości narodowej jako części wielonarodowościowej kultury Mołdawii i kulturalnej przestrzeni europejskiej

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” powstało w 2005 roku jako organizacja zaangażowana w przygotowanie polonijnego festiwalu o takiej samej nazwie. Od 2008 roku działalność stowarzyszenia rozszerzyła się, oprócz działalności kluczowej obejmuje cykliczne imprezy z okazji polskich świąt narodowych oraz imprezy i konkursy rangi ogólnomołdawskiej. Zrzesza ponad 100 członków. Prezesem organizacji od 2008 r. jest Oksana Bondarczuk.

logo

WIĘCEJ O NAS

Jednym z najważniejszych zadań stowarzyszenia jest promocja kultury i języka polskiego. Rok rocznie realizujemy ponad 25 programów, które skierowane są na ochronę i odradzanie tradycji polskich w naszym kraju – są to imprezy, spotkania, konkursy z okazji świąt religijnych i państwowych oraz organizacja kursów nauczania języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” patronuje polską klasę w kiszyniowskim Liceum im. M. Gogola, ściśle współpracując z nauczycielami przyjeżdżającymi z Polski.

Stowarzyszenie odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym Polonii mołdawskiej – jesteśmy organizatorami tradycyjnego festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii", do udziału w którym zapraszamy artystów polonijnych ze wszystkich regionów Republiki Mołdawii.

Jesteśmy dumni, że festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii" daje możliwość nie tylko prezentować talenty artystyczne Polaków, mieszkających w Mołdawii, ale też integruje wszystkie środowiska polonijne oraz przybliża piękno polskiej kultury mołdawskiej społeczności.

Zobacz Galerię

Działalność Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”

(cykliczne imprezy i zespoły działające przy stowarzyzseniu)

dance

Zespół taneczny
„Wesołe Babcie”

dance

Zespół taneczny dzieci
„Wiosenne ptaszki”

meetings

Klub Witaj Polsko!

contest

Tradycyjny ogólnomołdawski konkurs na najlepszą szopkę bożonarodzeniową

school

Letnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej z udziałem Polonusów z różnych miejscowości Mołdawii

festival

Prezentacja kultury polskiej na Festiwalu Mniejszości Narodowych w Kiszyniowie

cleaning

Coroczna akcja sprzątania polskiego cmentarza w Kiszyniowie