POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII

Stowarzyszenie POLSKA WIOSNA w MOŁDAWII

naszym celem jest rozwój kultury polskiej mniejszości narodowej jako części wielonarodowościowej kultury Mołdawii i kulturalnej przestrzeni europejskiej

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” powstało w 2005 roku jako organizacja zaangażowana w przygotowanie polonijnego festiwalu o takiej samej nazwie. Od 2008 roku działalność stowarzyszenia rozszerzyła się, oprócz działalności kluczowej obejmuje cykliczne imprezy z okazji polskich świąt narodowych oraz imprezy i konkursy rangi ogólnomołdawskiej. Zrzesza ponad 100 członków. Prezesem organizacji od 2008 r. jest Oksana Bondarczuk.

Img

WIĘCEJ O NAS

Jednym z najważniejszych zadań stowarzyszenia jest promocja kultury i języka polskiego. Rok rocznie realizujemy ponad 25 programów, które skierowane są na ochronę i odradzanie tradycji polskich w naszym kraju – są to imprezy, spotkania, konkursy z okazji świąt religijnych i państwowych oraz organizacja kursów nauczania języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” patronuje polską klasę w kiszyniowskim Liceum im. M. Gogola, ściśle współpracując z nauczycielami przyjeżdżającymi z Polski.

Stowarzyszenie odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym Polonii mołdawskiej – jesteśmy organizatorami tradycyjnego festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii", do udziału w którym zapraszamy artystów polonijnych ze wszystkich regionów Republiki Mołdawii.

Jesteśmy dumni, że festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii" daje możliwość nie tylko prezentować talenty artystyczne Polaków, mieszkających w Mołdawii, ale też integruje wszystkie środowiska polonijne oraz przybliża piękno polskiej kultury mołdawskiej społeczności.

Zobacz Galerię

Działalność Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”

(cykliczne imprezy i zespoły działające przy stowarzyzseniu)

Zespół taneczny
„Wesołe Babcie”

Zespół taneczny dzieci
„Wiosenne ptaszki”

Klub Witaj Polsko!

Tradycyjny ogólnomołdawski konkurs na najlepszą szopkę bożonarodzeniową

Letnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej z udziałem Polonusów z różnych miejscowości Mołdawii

Prezentacja kultury polskiej na Festiwalu Mniejszości Narodowych w Kiszyniowie

Coroczna akcja sprzątania polskiego cmentarza w Kiszyniowie