Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii

  • str. Podul Înalt 18 ap.35 МD-2023 Kiszyniów, Mołdawia
  • Email: polskawiosna@gmail.com
  • Tel.: +373 22 475888