Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych w związku ze zbliżającym się konkursem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą -Infrastruktura Polonijna 2023”.
Termin realizacji zadania: zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Kwota dofinansowania: minimalnie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
Trwałość projektu: Wymogiem realizacji projektów jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat licząc od zakończenia projektu. Wymagane jest, aby we wniosku przedstawiono sposób dysponowania infrastrukturą/nieruchomością, w tym określenie i udokumentowanie formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określenie sposobu i okresu zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.
Termin składania wniosków: do 15 września 2022 r.
Wnioski do pobrania znajdują się na stronie Fundacji - https://pol.org.pl/wniosek/



Prezes Stowarzyszenia Manko: Głos Seniora, Łukasz Salwarowski spotkał się w Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia w Kiszyniowie z przedstawicielami organizacji "Polska Wiosna w Mołdawii".







Obchody Święta Niepodległości

W Biurze Stosunków Międzyetnicznych w związku z przypadającą w tym roku 99. rocznicą odzyskania niepodległości, w piątek 17  listopada, odbyła się impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”. Uroczystość uświetnili swą obecnością znakomici goście: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk, III Sekretarz Konsul Paweł Niedźwiedzki oraz Attaché Obrony kmdr Radosław Malicki wraz z Małżonką. Zgromadzeni goście po powitaniu i odśpiewaniu hymnów Mołdawii i Polski obejrzeli зrzygotowaną przez uczących się języka polskiego uczniów z Liceum im. Mikołaja Gogola oraz Liceum im. Michaiła Kociubińskiego inscenizację słowno-muzyczną poświęconą historycznym wydarzeniom, które doprowadziły do ustanowienia tego tak ważnego święta.


KRONIKA XVII FestiwalU „Polska Wiosna w Mołdawii”

data 27-28 maja 2017 r.
miejsce Kiszyniów, Vadul-lui-Vodă
motto XVII edycji „żyjemy, tworzymy, cieszymy się razem!”
organizator Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
patronat Ambasada RP w Kiszyniowie
patronat medialny Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”
goście festiwalu solistka Anna Lech (Polska)
zespół folkowy „Tekla Klebetnica" (Polska)

UCZESTNICY

Przedszkole nr 89 „Jaskółki” (Kiszyniów)
zespół „żabki” – taniec „Wiosna” (kierownik artystyczny G. Czernomoriec, wychowawczyni H. Gałęcka, T. Dobrowolska)
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” (Kiszyniów)
zespół taneczny „Wesołe Babcie” (kierownik artystyczny W. Królikowska, kierownik muzyczny S. Laptiacru) – taniec lubelski, taniec „Plotkarki” solista Tudor Pruteanu i zespół taneczny „Wiosenne Ptaszki" – „Melancolie”, „Bucurativa Prieteni” (piosenka finałowa)
Stowarzyzsenie Polaków Gagauzji (Komrat)
zespół tańca ludowego „Polacy Budżaka” (kierownik artystyczny M. Wolewicz-Garciu, choreograf W. Gradinar) –polonez, taniec lubelski, taniec góralski, taniec bułgarski) solistka Aneta Biuk –„Kraj rodzinny matki mej”
Koło Polskich Rodzin (Grigorówka)
solistka Wiktoria Gîrlovan – „Dziekuję za Ciebie”
solistka Krystyna Wlaszeniuk – „Porady na zdrady”
Towarzystwo Polaków Tyrnowa (Tyrnowo)
Zespół „Odrodzenie” (kierownik artystyczny O. Raca, choreografia: C. Gudumac, S. Fulgu)) – „Szła dzieweczka”, „W moim ogródeczku”
Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” (Tyraspol)
zespół taneczny „Koraliki” – krakowiak, „Jedzie Jasio”
Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” (Słoboda-Raszków)
zespół wokalny „Słobodzianki” – „To i Hola zadawaka”
Stowarzyszenie Polskiej kultury w Sorokach (Soroki)
duet taneczny Staś Nagarniak i Paulina Dogan – latina-show solistka Karolina Ciobanu – „Jadą wozy kolorowe”
Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach (Bielce)
Zespół „Jaskółki" (kierownik M. Russu) – „W moim ogródeczku”, „Hora mołdawska”, „Roata morei”
Zespół „Krokus" (kierownik A. Kiryczenko) – kujawiak
Koło Polskich Rodzin (Styrcza)
Zespół taneczny „Styrczańskie Dzwoneczki" (kierownik N. Gula-Wengier) – polonez, polka krakowska, kujawiak, trojak
Festiwalowi towarzyszył wieczór integracyjny zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym nad Dniestrem w miejscowości Vadul-lui-Vodă.

Obejrz zdjęcia

Afisz polsko-mołdawski

Ekipę AFISZU tworzy grupa pasjonatów kultury, w tym bardzo młode osoby. Jedni studiują, inni próbują sił w pracy zawodowej, a niektórzy z powodzeniem łączą jedno i drugie. Mimo ogromu codziennych obowiązków redaktorzy i korespondenci AFISZU dokładają wszelkich starań, by informacje o wydarzeniach kulturalnych dotarły do jak największej grupy mieszkańców Kiszyniowa i innych miejscowości Mołdawii. Jesteśmy propagatorami polskiej kultury, ale i czynnymi uczestnikami życia kulturalnego w Mołdawii.

Życzymy miłej lektury!